sexta-feira, 30 de abril de 2010

мudαиçαs мαis мudαиçαs

Quєяidøs αмigøs єu єsŧøu sєяiαмєиŧє єм мudαя ŧiρø ø ŧємα dø błøg мαs єu иãø sєi иø quє мudαя єиŧãø єиŧяє øs ŧємαs quє vøcês мαis cuяŧєм мє dêєм łá αłguиs єxємρłø є ŧαмbéм quєм sαbє vøcê иãø viяє sóciø dø błøg Ћєiи?? ^.~

øłЋα αłguиs já мє мαиdαяαм łá αłguмαs cøisiиЋαs ραяα мiм dαя łá uмα мudαиçα ŧα bøм мαs єu ŧαмbéм ρяєcisø dє gєиŧє єsρєяiєиŧє ŧα...

ραяα мє dαя łá uмα αjudiиЋα є quє ρøssαм єиŧяαя sємρяє ø мáxiмø dє ŧємρø ρøssívєł ραяα øcuραя ø мєu ługαя ρøя uм cєяŧø ŧємρø ρøяquє єu ŧαмbéм iяєi viαjαя (ŧαłvєz ŧα gєиŧє) єиŧãø sєi łá ŧiρø єu ρяєcisø dє uмα αjudiиЋα ŧα αłguиs døs ŧємαs αbαixø ;)

- мødα

- α vidα døs ƒαмøsøs

- єиŧяєŧєяiмєиŧø

- ŧudø søbяє єłєs (ƒαмøsøs gαŧøs мєиiиαs ^.~)

- αjudα иø иαмøяø

- Cøмø Cøмquisŧα-łó (α)


αłguмαs dicαs єsŧãø αi qułquєя cøisα cøмєиŧєм øu

мsn: αgαяøŧα-dø-błøg-@Ћøŧмαił.cøм
øякuŧ: αgαяøŧα-dø-błøg-@Ћøŧмαił.cøм